Business Security Poland
Kontakt
Business Security Poland
Usługi wywiadowni gospodarczej i handlowej
Wywiadownia
Wykrywacze klamstw
Wykrywanie podsłuchów
Ochrona mienia
Szkolenia
Ochrona mienia

 

Do wykonywania pow. usług upoważnia nas koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wydaną w 2001 roku.

Usługi fizycznej ochrony osób i mienia będą wykonywane zgodnie z przepisami ustawy, siłami pracowników ochrony wyselekcjonowanych w oparciu o kryteria zgodne z obowiązującą ustawą o ochronie osób i mienia oraz stosowane w naszej Spółce, tzn.:
  • nie karanych za przestępstwa umyślne,
  • posiadających licencje pracowników ochrony fizycznej I i II stopnia oraz doświadczenie i referencje, wyposażonych w niezbędne i uzgodnione z Państwa Firmą środki techniczne i przymusu bezpośredniego,
  • jednolicie umundurowanych i wyposażonych w imienne identyfikatory,
  • przeszkolonych w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej i zasad pełnienia służby ochronnej na zajmowanych posterunkach,
  • objętych polisą ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 Nasi specjaliści są upoważnieni do opracowywania systemów i planów ochrony instytucji i przedsiębiorstw, które na mocy ustawy o ochronie osób i mienia muszą być ochraniane przez wyspecjalizowane formacje ochronne.

 


 
Business Security PolandKontakt
Profesjonalism i dyskrecja