Business Security Poland
Kontakt
Business Security Poland
Usługi wywiadowni gospodarczej i handlowej
Wywiadownia
Wykrywacze klamstw
Wykrywanie podsłuchów
Ochrona mienia
Szkolenia
Wywiadownia

 

USŁUGI WYWIADOWNI GOSPODARCZEJ I HANDLOWEJ

Oferujemy świadczenie wyspecjalizowanych usług, adresowanych do firm produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz do instytucji finansowych i pomyślanych jako narzędzie pomocne w prowadzeniu możliwie bezpiecznej działalności gospodarczej.

Oceniamy, iż oferowane przez naszą Spółkę usługi są pomocne na każdym etapie współpracy, poprzez nadzorowanie właściwego jej przebiegu i interweniowanie w przypadkach wystąpienia zakłóceń, aż do okresu zamykającego współpracę, rozliczeniowego.

Oferujemy pomoc w zakresie:
1. Opracowywania pogłębionych raportów o potencjalnych klientach i partnerach w oparciu o działania weryfikujące deklarowane przez nich:

  • sytuację finansową,
  • stan majątkowy,
  • wiarygodność,
  • zabezpieczenia i gwarancje,
  • dokumenty (ekspertyzy kryminalistyczne),

a także wzbogacające wiedzę zleceniodawcy o opinię środowiska, informacje o ew. powiązaniach z konkurencją, światem przestępczym itp.

2. Podejmowania na zlecenie zamawiającego interwencji w przypadkach wystąpienia zagrożeń dla uzgodnionego toku współpracy poprzez:

  • monitorowanie realizowanych przez klienta przedsięwzięć i weryfikowanie ich zgodności z deklarowanymi,
  • ujawnianie rzeczywistych przyczyn opóźnień płatniczych,
  • ew. podejmowanie negocjacji zmierzających do naprawy sytuacji.

3. Ustalania stanu majątkowego dłużników i wspomagania działań windykacyjnych np. poprzez negocjowanie ugód pozasądowych.

Współdziałamy w podanym wyżej zakresie z kancelarią prawną oraz siecią współpracowników na terenie całego kraju, co gwarantuje zgodność podejmowanych czynności z przepisami prawa oraz szybkość działania. Wykorzystujemy wszelkie dostępne bazy danych (m.in. poprzez Internet), a także podejmujemy własne, aktywne działania ustaleniowe i sprawdzające.
Oferujemy również wspomaganie procesu naboru kadr w zakresie ich weryfikacji poprzez dokonywanie koniecznych ustaleń i poddawanie wskazanych osób badaniom wariograficznym (na tzw. wykrywaczu kłamstw, poligrafie), które pozwalają ocenić np. ich lojalność wobec pracodawcy, rzetelność udzielanych informacji, a także ujawnić ew. powiązania ze środowiskami przestępczymi.

 


 
Business Security PolandKontakt
Profesjonalism i dyskrecja